РАНГ # 1 от 62. Най-доверената компания за автомобили под наем в България от Trip Advisor ☆☆☆☆☆                                                          !

Уважаеми Клиенти, поради създалата се епидемична ситуация и все по-усложняващата се обстановка, ние от ИзиРентБългария бихме искали да Ви уведомим и уверим, че салоните на автомобилите ни се дезинфекцират със специални препарати на спиртна основа , непосредствено преди предаването на автомобила на всеки Клиент, обръщайки сериозно внимание на най-често ползваните места по интериора, като волан, дръжки, седалки, бутони, скоростен лост и други.

menu trigger

Политика за защита на личните данни

Дата на актуализация: 20.07.2023 г.

1. Информация за нас “ИзиРентБългария” ЕООД (Администраторът/ИзиРент/Ние), е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202163172, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър 8230, ж.к. К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ, ХОТЕЛ КАРЛОВО, партер, e-mail: [email protected], телефон: +359 899 999 179. 

2. Нашето отношение към Вашите лични данни 

ИзиРент отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата Политика за защита на личните данни („Политика/та“) е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, на какво основание, за какъв срок, с кого бихме ги споделили и респ. какви са Вашите права. Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

3. За какви лица ИзиРент обработва данни?

Във връзка с предоставянето на нашите услуги, ИзиРент обработва данни относно следните Субекти на данни („Субекти“, „Вие“, „Вас“):

 1. Ползватели (посетители) на уебсайта на ИзиРент -  https://easyrentbulgaria.bg/ („Сайта“), без регистрация;
 2. Ползватели на Сайта на ИзиРент с регистрация;  
 3. Наематели на моторни превозни средства (МПС) по силата на договор за наем на автомобил;
 4. Физически лица – трети страни, които не са наематели на МПС, информация за които ИзиРент събира и обработва във връзка с или по повод договорите за наем на автомобил – напр. допълнителен шофьор; в случай на направена резервация от името на друго лице; участници в инцидент с наетия автомобил; 
 5. Физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция до ИзиРент; 
 6. Физически лица, информация за които може да се съдържа в такива запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправени към ИзиРент.

4. Какви лични данни обработваме за Вас? 

А. Логове. Използване на Сайта без регистрация. Бисквитки

В Сайта се използват логове със следните цели: 

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електронни изявления).

Лог за влизане в профил: Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до профил. Той се поддържа за период до 6 /шест/ месеца от последното ползване, като съдържа дата и час на влизането в профила, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 6 /шест/ месеца от последното ползване. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити. Тази информация се обработва за всички посетители на Сайта независимо дали имат регистрация и/ или дали се логват в свой профил. 

Б.  Регистрация и поддържане на профил в Сайта 

Ползването на част от нашите услуги, като извършването на онлайн резервация, е възможно след регистрация. За да създадете собствен потребителски профил чрез регистрация на Сайта, следва да въведете име, фамилия, телефон, имейл адрес и парола. Въвеждането на тези данни е задължително, за да може да се създаде профил в Сайта.

В допълнение се съхранява информация за извършените от вас при регистрацията ви електронни изявления (за извършвнане на регистрацията и приемането на нашите условия), които включват дата, час и IP адрес.

Функционалностите на Сайта позволяват и съхраняване на допълнителни данни във Вашия профил като дата на раждане, номер на документ за самоличност, номер на шофьорска книжка и националност. Тези данни се попълват по Ваше желание, като целта е поддържане на профила за автоматично и по-бързо попълване на Вашите лични данни при пристъпване към резервация онлайн. Вие преценявате самостоятелно дали и каква част от тези допълнителни данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия профил в Сайта. Ако не желаете да попълните тези данни, можете да го направите по-късно, когато пристъпвате към резервация онлайн. Също така можете и по всяко време да ги премахнете или промените. 

В. Използване на нашите услуги

Нашите услуги са достъпни чрез Сайта ни, външни партньорски онлайн платформи за рент-а-кар услуги, по телефон (записите се записват) или в офисите на ИзиРент.

За целите на предприемане на стъпки за сключване на договор, сключване на договора и предоставяне на нашите услуги, Ние обработваме следните категории данни за Вас, а именно: 

 • осовни идентификационни данни (като имена; данни от документ за самоличност – номер и дата на издаване, издател, дата на валидност; 
 • данни от свидетелство за управление на МПС - номер на свидетелството, дата на издаване, дата на валидност, категория, за която важи, държава на издаване; адрес; телефонен номер; имейл адрес), 
 • финансови данни (данни за банкова карта – номер и дата на изтичане валидността на картата; данни за дължими и платени суми; 
 • данни за използван инструмент за плащане; 
 • данни за банкова сметка, когато получаваме плащане през банкова сметка), 
 • данни за резервация (като параметри и номер на резервация), 
 • GPS данни за местоположението на наетия автомобил. 

В допълнение в случай на онлайн резервация се съхранява информация за извършените от вас във връзка с резервацията електронни изявления, вкл. дата, час на и IP адрес, от който се извършват, както и от кои потребителски профил се извършват.

ИзиРент ще изиска представянето (за справка) на лична карта/ паспорт при сключването на договора с цел проверка на самоличността/ предаването на наетия автомобил, за да запише/ провери на коректността на изискуемите за договора данни от документ за самоличност, както и за да потвърди вашия адрес. ИзиРент не снема копие на личната Ви карта.

ИзиРент снема и обработва копие от свидетелството за управление на МПС, а за български граждани и копие от контролен талон, на база нашето законово задължение за предоставяне на информация за нарушителя по Закона за движението по пътищата в случай на нарушение, извършено с наето от нас МПС, към съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи, както и легитимен интерес за защита на нашите права и интереси в случай на инциденти, причинени от Вас или засягащи Вас във връзка с използването на наето от МПС.

Г. Запитвания, комуникация и обслужване на клиенти 

С цел разглеждане на подадени жалби, сигнали, запитвания, искания или друга комуникация, отправена към ИзиРент, независимо от използвания канал за комуникация (напр. на място в наш офис, по пощата, по телефон, електронна поща, други канали за онлайн комуникация като Viber, WhatsApp, Telegramи др.), Ние съхраняваме и обработваме информация, съдържаща се в или свързана с премета на съответната комуникация, както и резултата от разглеждането й.

Обръщаме внимание, че телефонните разговори към телефоните за контакт с нас се записват. Ако не желаете да бъдете записвани, можете да се свържете с ИзиРент по някой от другите изброени по-горе канали за комуникация.

Д. Директен маркетинг

ИзиРент осъществява дейности, свързани с директен маркетинг, вкл. провеждане на анкети, допитвания, реклами и информиране за промоции на нашите услуги и др. под. съобразно предоставеното ни от вас съгласие. Данните, които ще обработване за такива цели въз основа на вашето съгласие са описани в съответната декларация или друг документ, чрез който изразявате съгласието си за това.

В допълнение може да използваме Вашите данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер), за да Ви изпратим въпроси/ анкета за Вашите отзиви от наетия автомобил, както и предоставеното обслужване. Попълването на този въпросник от ваша страна е напълно доброволно. 

Е. Видеонаблюдение

С оглед опазването на нашето имущество в Нашите офис помещения, сервизи и паркинги се извършва видеонаблюдение и видеозаписване (общо “видеонаблюдение“). Докато влизате, излизате или пребивавате на гореизброените територии, можете да бъдете обект на видеонаблюдение и видеозаписване. 

5. Цели за обработване на лични данни 

ИзиРент събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат:

 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на услуги между Вас и ИзиРент;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ИзиРент 
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на ИзиРент, на наши партньор или на други ползватели на услугите;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие.

5.1. Сключване или изпълнение на договор 

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и ИзиРент, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаването и поддържане на профил в Сайта, дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта ни, чрез външни партньорски онлайн платформи за рент-а-кар услуги, по телефон или в офисите на ИзиРент. В допълнение тези цели включват комуникацията ни с Вас, включително по телефон или електронна поща, необходима във връзка с предоставянето на услугите, промени на нашите условия и др. под. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни с изключение на тези по букви „Д“ – „Директен маркетинг“ и „Е“ – „Видеонаблюдение“.

5.2. Законови задължения

Това са цели, свързани със спазването на законовите задължения на ИзиРент, които включват:

 • изпълнение на задължения във връзка с разпоредбите на Закона за движението по пътищата; 
 • задължения, свързани със спазване на данъчното законодателство, вкл., но не само, задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; 
 • осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи;
 • задължения за запазване и/или предоставяне на информация на компетентните държавни и съдебни органи съобразно приложимото законодателство;
 • при изпълнение на законовите задължения на ИзиРент да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните услуги, вкл. във връзка със защитата на данните Ви и др. под.

За горепосочените цели може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

5.3. Легитимен интерес 

Това са цели, свързани с осъществяване на законните интереси на ИзиРент и/или трети лица като негови търговски партньори, други ползватели на Сайта, допълнителни шофьори, лица, направили резервация в полза на/от името на трети лица или тези трети лица, в чиято полза/от чието име е направена резервацията, други участници в инцидент с наетия автомобил и др. под.

Тези цели включват:

 • извършване на видеонаблюдение в нашите търговски и административни обекти с оглед осигуряване на сигурността в тях и на нашето имущество;
 • осигуряване на нормално функциониране и използване на Сайта, поддръжка, управление и администриране на услугите ни;
 • разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • прехвърляне (цедиране) на вземания и/или принудително събиране на вземания. Ние можем да възложим на трето лице да събере наши вземания (суми, които ни дължите) от наше име или да прехвърлим (цедираме) такива наши вземания на трети лица;
 • комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с услугите ни;
 • приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция и осъществяване на комуникация с Вас в тази връзка;
 • осъществяане на партньорски отношения между ИзиРент и външни онлайн платформи за рент-а-кар услуги;
 • закрила на правата и законните интереси на посочените по-горе трети лица, включително, но не само, във връзка с инциденти; 
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции и осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ИзиРент, включително по съдебен ред, както и оказване на съдействие при осъществяване.

За горепосочените цели може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

5.4. Изрично съгласие

При наличие на изрично съгласие от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат обработвани за конкретните цели, за които сте дали съгласие в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

6. Срокове, в които обработваме Вашите лични данни 

Предоставените на или събраните от ИзиРент лични данни могат да бъдат съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането Ви за период, който не е по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват съответните лични данни. В допълнение, следваме важния принцип за минимизиране на данните, което означава, че съхраняваме данните Ви в минимален обем.

6.1. Данни, които обработваме за целите на регистрацията и поддържането на профила ви в Сайта,  се съхраняват за целия период на поддържане на профила в Сайта и до 5 /пет/ години след прекратяване на регистрацията.

6.2. Допълнителните данни, които въвеждате в профила си на Сайта, се съхраняват до изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви, освен в случаите когато се прилага някои по-дълъг срок, съобразно предвиденото в тази Политика или приложимото законодателство (напр. когато тези данни са използвани и обработвани във връзка с използване нашите услуги – извършване на онлайн резервация).

6.3. Данните, които обработваме във връзка с използването на нашите услуги и сключване и изпълнение на договор, се съхраняват за периода на действие на сключения договор за наем на МПС и до 5 /пет/ години от прекратяването му, освен в случаите когато се прилага някои по-дълъг срок, съобразно предвиденото в тази Политика или приложимото законодателство (напр. във връзка с нашите данъчно-счетоводни задължения).

6.4. Фактури, финансови и счетоводни документи и информация и друга необходима във връзка с данъчно-счетоводните ни задължения информация съхраняваме за период до 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща финансовата година, за която се отнасят съответните данни.

6.5. Данни, обработвани във връзка със запитвания, комуникация и обслужване на клиенти (вкл. жалби и сигнали) се съхраняват за период до 5 /пет/ години, освен в случаите когато се прилага някои по-дълъг срок, съобразно предвиденото в тази Политика или приложимото законодателство.

Записи на телефонните разговори с ИзиРент се съхраняват за срок до 30 /тридесет/ дни, освен в случаите когато се прилага някои по-дълъг срок, съобразно предвиденото в тази Политика или приложимото законодателство (напр. при възникване на спор).

6.6. Данните, които получаваме и събираме чрез въпросници/ анкети за вашите отзиви се съхраняват за период до 1 /една/ година. Вие можете по-всяко време да поискате да изтрием тази информация преди изтичането на този срок. 

6.7. Данни, събрани на база съгласие, се съхраняват до оттегляне на съгласието или до изтичането на срока, предвиден в съответното съгласие (ако има такъв).

6.8. ИзиРент съхранява GPS данни от наетия автомобил за срок ФФот 60 дни.

6.9. Записите от извършваното видеонаблюдение се съхраняват за период до 2 /два/ месеца от момента на заснемането.

6.10. Системни логове, логове, свързани със сигурност и техническа поддръжка, с изключение на логове за извършени електронни изявления се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете за извършените електронни изявления се съхраняват съобразно сроковете за съхранение на данните за регистрация, данните за използване на нашите услуги или съобразно другите приложими срокове по тази Политика. 

6.11. Независимо от посоченото по-горе при:

 • Задължително указание от компетентен държавен орган за запазване на определени данни/ съдържание; или
 • Да възникне конкретен правен спор или производство, 

може да наложи необходимостта от запазване и обработване на личните ви данни за по-дълги от посочените срокове. В тези случаи личните данните ще бъдат обработвани и съхранявани съобразно указания от компетентния орган срок или съответно до 5 (пет) години след окончателното приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. 

Горепосочените срокове за съхранение на данните могат да бъдат променени, ако промени в приложимото законодателство. 

7. Предоставяне/ трансфер на лични данни извън ЕС 

ИзиРент не осъществява трансфери на лични данните извън ЕС и ЕИП, освен ако изрично не сме посочили това (напр. във връзка с конкретно обработване на данни, въз основа на ваше съгласие – в декларацията за съгласие).

8. С кого споделяме информацията Ви? 

ИзиРент използва трети страни за администриране дейността си, обслужване на клиентите ни, подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законовите ни задължения.

ИзиРент не предоставя данните Ви на трети лица по друг начин, освен в описаните в тази Политика, приложимите условия на ИзиРент и предвидените в закона случаи.

8.1. Обработващи от името на ИзиРент

Личните Ви данни могат да бъдат разкрити на трети лица в качеството им на обработващи, но едва след като сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. Лицата, които действат като обработващи личните данни от името на ИзиРент са задължени да обработват Вашите данни само съобразно нашите документирани инструкции и единствено за целите, изрично определени от ИзиРент и предвидени в настоящата Политика за защита на данните. Такива лица могат да бъдат например - колекторски фирми за събиране на вземания, на които можем да възложим да съберат наши вземания към вас от наше име, доставчици на технологични услуги по хостване, поддръжка на Сайта и информационните ни системи и др. под., доставчици на счетоводни услуги и др. доставчици и подизпълнители.

8.2. Трети лица

В случай на резервиране на МПС през външни партньорски онлайн платформи за рент-а-кар услуги или при използване по друг начин на съдействието на такива лица или на туристически агенции от ваша страна във връзка с ползването на нашите услуги, вашите лични данни ще бъдат обменяни между нас и такива лицав степен и в обем необходим за изпълнението на съответните резервации, както и за отчетните отношения между нас и тях.

За целите предвидени в тази Политика ваши данни могат да бъдат предоставяни на и/или обменяни с други трети лица във връзка с изпълнение на наши законови задължения, във връзка с извършваните плащания (доставчици на платежни услуги), при настъпване на застрахователно събитие, свързано с автомобилите, цесионери (можем да прехвърлим наши вземания към вас на трети лица-цесионери), доставчици на куриерски услуги и др. под.

Наред с горното, ИзиРент може да разкрие Ваши лични данни на трети лица, когато това е предвидено в закон, включително, ако това бъде поискано от ИзиРент по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган, когато ИзиРент е получило изричното Ви съгласие за това, както и когато това се налага за защитата на права и законни интереси на ИзиРент или на други засегнати трети страни (напр. адвокати, нотариуси и др. под).

9. Сигурност 

ИзиРент взема мерки за защита на личните Ви данни срещу случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. 

10. Права по отношение на личните данни 

Общият регламент относно защитата на данните („Регламентът“) предвижда следните права за физическите лица: 

10.1. Право на информация

По всяко време имате право да получите от ИзиРент информация за личните данни, които са събрани и съхранявани за Вас. Настоящата Политика цели да Ви информира в обработването на Вашите лични данни във връзка с ползването на Сайта и/или нашите услуги.

10.2. Право на достъп

Имате право да получите от ИзиРент потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако това е така, да получите достъп до данните, вкл. да получите копие от данните (ако желаете това) и детайлна информация относно обработването и правата ви във връзка с това обработване. 

Можете да достъпите до данните си в реално време чрез вашия профил в Сайта.

10.3. Право на коригиране

Можете да поискате ИзиРент да коригира/ допълни неточните или непълни лични данни, свързани с Вас. Можете да коригирате по всяко време въведената от Вас информация в потребителския си профил в Сайта чрез функционалностите в самия профил.

10.4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни, когато са налице основанията за това, предвидени в Регламента.

10.5. Право на ограничаване обработването на данните

Можете да поискате от ИзиРент ограничаване на обработването съгласно предвиденото в приложимото законодателство по защита на личните данни, ако са налице основанията за това.

10.6. Уведомяване на трети лица

Имате право на изискате от ИзиРент да уведоми третите лица, на които са били разкрити лични данни от страна на ИзиРент по отношение на всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на тези лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от ИзиРент.

10.7. Право на преносимост на данните

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на ИзиРент, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърлите тези данни на друг администратор.

Правото на преносимост на данните е допустимо, когато са изпълнени едновременно следните две условия:

 • обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Имате право да получите и пряко прехвърляне на данните от нас към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

10.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
 
 При предоставяне на нашите услугите ние не използваме технологии, попадащи в тази категория.

10.9. Право на оттегляне на съгласието, когато то е основание за обработването на Вашите данни

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни спрямо ИзиРент, когато данните се обработват на основание Вашето съгласие (пример – за целите на директния маркетинг). Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразното обработване на данни, извършено преди оттеглянето.

10.10. Право на възражение

Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което се основава на легитимните интереси на ИзиРент  или на трето лице или на изпълнението на задачи от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, включително профилиране.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. В този случай обработването за тези цели се прекратява.

10.11. Право на жалба до надзорен орган

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба при незаконосъобразно обработване на данните Ви до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното Ви местопребиваване, мястото Ви на работа или мястото на предполагаемото нарушение. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Вашите права могат да бъдат упражнени чрез писмено искане до ИзиРент, подадено лично или от изрично упълномощено от Вас лице (с нотариално заверено пълномощно), изпратено до посочените в началото на тази Политика данни за контакт с нас. Можете да отправите своето искане към ИзиРент и чрез явяване в някой от офисите на последния, посочени на Сайта - https://easyrent.bg/bg/locations

11. Промени в настоящата Политика за защита на личните данни 

Настоящата Политика може да бъде променяна и актуализирана във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното навременно и законосъобразно оповестяване. При промени във връзка с обработването на Вашите данни и съдържанието на настоящата Политика, ще бъдете уведомени за това по надлежен ред.